Inloggen

Aanmelden

Nadat u een account heeft aangemaakt, kunt u uw betalingsstatus volgen, de bevestiging volgen en kunt u de het voetbalkamp ook beoordelen nadat u klaar bent met de het kamp.
Gebruikersnaam*
Wachtwoord*
Wachtwoord bevestigen*
Voornaam*
Achternaam*
Geboortedatum*
Email*
Telefoonnummer*
Land*
* Als u een account maakt, betekent dit dat u akkoord gaat met onze Servicevoorwaarden en Privacyverklaring.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Heb je al een account?

Inloggen

Inloggen

Aanmelden

Nadat u een account heeft aangemaakt, kunt u uw betalingsstatus volgen, de bevestiging volgen en kunt u de het voetbalkamp ook beoordelen nadat u klaar bent met de het kamp.
Gebruikersnaam*
Wachtwoord*
Wachtwoord bevestigen*
Voornaam*
Achternaam*
Geboortedatum*
Email*
Telefoonnummer*
Land*
* Als u een account maakt, betekent dit dat u akkoord gaat met onze Servicevoorwaarden en Privacyverklaring.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Heb je al een account?

Inloggen

Algemene Voorwaarden

1. Definities

  1. Gebruiker
  2. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten of producten die worden aangeboden door Voetbalclubkampen.
  1. Diensten
  2. Alle producten, services en functionaliteiten die worden aangeboden door Voetbalclubkampen (via de website, mobiele applicaties of andere online platforms).
  1. Website
  2. Verwijst naar de website van Voetbalclubkampen, toegankelijk via https://www.voetbalclubkampen.nl/.
  1. Gebruiksvoorwaarden
  2.  Verwijst naar deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de diensten van Voetbalclubkampen.
  1. Content
  2. Alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, fotografie, afbeeldingen, video, berichten of andere materialen die beschikbaar zijn via de diensten.

2. Annulering

2.1 Annuleringsvoorwaarden

   – Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het voetbalkamp ontvangen deelnemers 60% van het inschrijfgeld terug.

   – Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang ontvangen deelnemers 70% terug.

   – Annuleringen binnen 21 dagen voor aanvang geven recht op 80% restitutie, terwijl annuleringen 21 dagen of meer voor aanvang recht geven op volledige restitutie.

2.2 Recht op annulering

   – De deelnemer heeft het recht om zonder opgaaf van redenen deelname aan het voetbalkamp te annuleren. Annulering moet schriftelijk gebeuren via e-mail naar info@voetbalclubkampen.nl. 

3. Overmacht/Wijziging/Annulering door Voetbalclubkampen

3.1 Annulering bij onvoldoende aanmeldingen

   – Indien een activiteit of dienst wordt geannuleerd wegens onvoldoende aanmeldingen, worden klanten hiervan uiterlijk twee weken voorafgaand aan de geplande datum op de hoogte gesteld. Voetbalclubkampen zal zich inspannen om alternatieve regelingen te treffen indien mogelijk, zoals het verplaatsen van de activiteit naar een latere datum of het aanbieden van een alternatief programma.

3.2 Terugbetaling bij annulering

   – Bij annulering door Voetbalclubkampen wordt het volledige bedrag dat door de klant is betaald voor de desbetreffende activiteit of dienst geretourneerd. Deze terugbetaling zal binnen een redelijke termijn plaatsvinden, doorgaans binnen 14 dagen na de kennisgeving van annulering. 

3.3 Overmacht

   – In gevallen van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, of andere onvoorziene omstandigheden buiten onze controle, behouden wij ons het recht voor om een activiteit of dienst te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving. We zullen echter ons best doen om klanten zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en eventuele alternatieve regelingen te treffen.

3.4 Beperking van aansprakelijkheid

   – Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het terugbetalen van het reeds betaalde bedrag voor de geannuleerde activiteit of dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten of schade die voortvloeien uit de annulering.

4. Gevonden Voorwerpen

4.1 Bewaring van gevonden voorwerpen

   – Gevonden voorwerpen worden na de laatste dag van het voetbalkamp gedurende 5 dagen bewaard door Voetbalclubkampen. Deelnemers die een voorwerp hebben verloren, kunnen contact opnemen met de organisatie om te informeren of hun eigendom is gevonden. Voetbalclubkampen zal zich inspannen om verloren voorwerpen terug te bezorgen aan hun rechtmatige eigenaren.

4.2 Donatie bij niet opeisen

   – Indien de eigenaar van het gevonden voorwerp zich niet binnen 5 dagen meldt, zal het voorwerp worden gedoneerd aan een goed doel voor kinderen in Afrika. Voetbalclubkampen gelooft in het ondersteunen van maatschappelijke doelen en zal daarom de niet opgeëiste voorwerpen gebruiken om bij te dragen aan het welzijn van kinderen in nood.

5. Betaling

5.1 Betaling en definitieve deelname

   – De betaling voor deelname aan het voetbalkamp dient volledig te worden voldaan tijdens de inschrijving via de website van Voetbalclubkampen. Deelnemers zullen een bevestiging van hun inschrijving ontvangen zodra de betaling is voltooid, wat hun definitieve deelname aan het kamp bevestigt.

5.2 Betaalmethoden

   – Betalingen kunnen worden gedaan via verschillende gangbare betaalmethoden, waaronder creditcard, bankoverschrijving en online betaalplatforms. Voetbalclubkampen streeft ernaar om een gevarieerd scala aan betaalopties aan te bieden om aan de behoeften van alle deelnemers te voldoen.

6. Afmelden

6.1 Procedure voor afmelden

   – Als een deelnemer zich voor een specifieke dag wil afmelden, moet dit voorafgaand aan de betreffende dag gebeuren door middel van een e-mail naar info@voetbalclubkampen.nl. Het is belangrijk dat deelnemers bij het afmelden duidelijk vermelden om welke dag(en) het gaat en de reden voor de afmelding, zodat de organisatie de nodige maatregelen kan nemen.

6.2 Terugbetalingsbeleid bij afmelding

   – Afhankelijk van het tijdstip van afmelding kunnen deelnemers in aanmerking komen voor een gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijfgeld. Voetbalclubkampen hanteert een eerlijk beleid voor terugbetalingen dat rekening houdt met de kosten die al zijn gemaakt voor de organisatie van het kamp en de mogelijke impact van de afmelding op andere deelnemers.

7. Melden van Bijzonderheden

7.1 Communicatie van bijzonderheden

   – Voor eventuele bijzonderheden of specifieke wensen van de deelnemer kan er contact worden opgenomen via e-mail naar info@voetbalclubkampen.nl of via het aanmeldformulier op de website. Voetbalclubkampen staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties van deelnemers en zal zich inspannen om aan hun individuele behoeften te voldoen.

7.2 Medische en dieetvereisten

   – Deelnemers wordt gevraagd eventuele medische aandoeningen, allergieën of dieetvereisten voorafgaand aan het kamp te melden, zodat de organisatie hiermee rekening kan houden bij de planning van maaltijden en activiteiten. De veiligheid en het welzijn van deelnemers staan hoog in het vaandel bij Voetbalclubkampen, en daarom is het belangrijk dat alle relevante informatie wordt verstrekt.

8. Privacy

8.1 Verzameling van persoonlijke gegevens

– Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken van gebruikers in overeenstemming met ons privacybeleid. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.

8.2 Gebruik van persoonlijke gegevens

 – De persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het leveren en verbeteren van onze diensten, het communiceren met gebruikers, het bieden van klantenondersteuning en het aanpassen van de gebruikerservaring.

8.3 Delen van persoonlijke gegevens

– Wij kunnen persoonlijke gegevens delen met derden zoals beschreven in ons privacybeleid, inclusief serviceproviders, zakelijke partners of wettelijke instanties indien vereist door de wet.

9. Foto’s/ Video’s

9.1 Gebruik van foto’s en video’s

   – Tijdens het voetbalkamp worden foto’s en video’s gemaakt voor promotionele doeleinden en voor gebruik op sociale media. Deelnemers worden geïnformeerd over het doel van het maken van deze beelden en worden uitgenodigd om eventuele bezwaren tegen het gebruik van hun afbeeldingen kenbaar te maken.

9.2 Toestemming voor gebruik

   – Indien de deelnemer of de wettelijke vertegenwoordiger niet wenst dat foto’s of video’s van de deelnemer worden gebruikt, moet dit voorafgaand aan het voetbalkamp schriftelijk worden gemeld via e-mail naar info@voetbalclubkampen.nl. Voetbalclubkampen respecteert de privacy van deelnemers en zal hun wensen met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beelden eerbiedigen.

10. Instructies en Gedragsregels

10.1 Verstrekking van instructies en gedragsregels

   – Voorafgaand aan het voetbalkamp worden duidelijke instructies en gedragsregels verstrekt aan alle deelnemers. Deze richtlijnen zijn bedoeld om een veilige, respectvolle en plezierige omgeving te bevorderen waarin alle deelnemers kunnen gedijen.

10.2 Handhaving van gedragsregels

   – Mocht een deelnemer zich niet aan de instructies en gedragsregels houden, dan zal Voetbalclubkampen trachten hen te stimuleren zich wel aan de regels te houden. Indien dit niet lukt en de situatie het vereist, behoudt Voetbalclubkampen zich het recht voor om de betreffende deelnemer weg te sturen zonder restitutie aan de deelnemer of hun ouders/verzorgers. Veiligheid en respect staan centraal bij Voetbalclubkampen, en daarom zullen strenge maar rechtvaardige maatregelen worden genomen om een positieve omgeving te handhaven voor alle deelnemers.’

11. Privacy

11.1 Verzameling van persoonlijke gegevens

– Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken van gebruikers in overeenstemming met ons privacybeleid. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.

11.2 Gebruik van persoonlijke gegevens

– De persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het leveren en verbeteren van onze diensten, het communiceren met gebruikers, het bieden van klantenondersteuning en het aanpassen van de gebruikerservaring.

11.3 Delen van persoonlijke gegevens 

– Wij kunnen persoonlijke gegevens delen met derden zoals beschreven in ons privacybeleid, inclusief serviceproviders, zakelijke partners of wettelijke instanties indien vereist door de wet.

11.4 Beveiliging van persoonlijke gegevens 

– We nemen redelijke maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Ondanks onze inspanningen kunnen we echter niet garanderen dat uw gegevens volledig veilig zijn.

11.5 Toegang en controle

– U heeft mogelijk toegang tot en controle over bepaalde persoonlijke gegevens die we over u hebben. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot, uw gegevens kunt bijwerken of verwijderen, en hoe u contact met ons kunt opnemen met vragen of zorgen over uw privacy.

12. Aanvullende Voorwaarden

12.1 Trainers met een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

– Voetbalclubkampen waarborgt de veiligheid van de deelnemers door ervoor te zorgen dat alle trainers die op het kamp aanwezig zijn, beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze VOG garandeert dat de trainers voldoen aan de eisen met betrekking tot goed gedrag en zorgvuldige omgang met minderjarigen.

12.2 4ogen principe in de kleedkamers

– In de kleedkamers maken wij gebruik van het 4ogen principe. Dit houdt in dat er nooit slechts één trainer tegelijk in de kleedkamer aanwezig is met de kinderen. Door dit principe wordt een extra veiligheidslaag toegevoegd, waarbij altijd minimaal twee trainers toezicht houden op de kinderen.

12.3 Aansprakelijkheid voor diefstal

– Voetbalclubkampen is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke bezittingen of voorwerpen van deelnemers tijdens het voetbalkamp. Wij adviseren deelnemers om geen waardevolle spullen mee te nemen.

12.4 Bereikbaarheid van ouders

– Er moet altijd een ouder of voogd bereikbaar zijn voor het geval er tijdens het voetbalkamp iets gebeurt. We vragen ouders om bereikbaar te zijn voor noodgevallen of voor het geval dat de deelnemer vroegtijdig moet worden opgehaald. Het is belangrijk dat de contactgegevens up-to-date zijn en dat ouders telefonisch bereikbaar zijn gedurende de duur van het kamp.